شرکت بین المللی مهندسی و ساخت برسا صنعت یزد مفتخر است دوره های آموزشی خود را به صورت حضوری و غیر حضوری (آنلاین) به شرکت ها و مراکز مربوطه آموزش دهد، دوره های شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • داشبورد مدیریتی
  • کاربرد اکسل در مدیریت پروژه
  • برنامه ریزی و مدیریت استراتژی
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی
  • دوره Dcc(کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها و سازمان )
  • برنامه ریزی و مدیریت پروژه پیشرفته با نرم افزار Microsoft project
  • برنامه ریزی و مدیریت پروژه برای سازمان های پروژه محور با نرم افزار primavera6