برسا صنعت یزد Barsa Sanat Yazd Engineering Fabrication Internatio Co

شرکت بین المللی مهندسی و ساخت برسا صنعت یزد با دانش مدیریت و مهندسی صنایع درسال 92 تاسیس وخدمات گسترده ای در زمینه مدیریت پروژه و استراتژی در شرکت های پروژه محور در مرکز و جنوب کشور انجام میدهد.

این شرکت با داشتن ارتباط نزدیک به مشتریان خود و دادن ارزش به آنها، به صورت مشاوره، پیاده سازی و آموزش در زمینه های مدیریت و مدیریت پروژه ارائه خدمات می نماید که منجر به منحصر به فرد شدن این شرکت در مرکز و جنوب کشور شده است.